Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ Metsätila Kaski (Y-tunnus: 1268895-7), Turkanrinne 73, 90660 Oulu

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Risto Kaski, Puhelin +358 45 1398244, Sähköposti risto@ostajoulukuusi.fi

REKISTERIN NIMI Ostajoulukuusi.fi:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Ostajoulukuusi.fi asiakkaaksi ostamalla joulukuusen verkkokaupastamme tai ilmoittautumalla joulukuusen hakuretkelle. Ostajoulukuusi.fi on oikeus käyttää edunsaajan tietoja palveluihin liittyvään tiedotukseen, palveluiden toteuttamiseen, ylläpitoon ja hoitoon. Lisäksi Ostajoulukuusi.fi:llä on oikeus käyttää edunsaajan tietoja markkinointiin, mikäli edunsaaja on tähän antanut luvan. Ostajoulukuusi.fi ei kuitenkaan luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Ostajoulukuusi.fi asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Ostajoulukuusi.fi toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Ostajoulukuusi.fi on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. maili osoitteisiin perustuvaa suoramarkkinointia. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä risto@ostajoulukuusi.fi.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

  • Henkilön etu- ja sukunimi, sähköposti- ja postiosoite sekä puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Ostajoulukuusi.fi:n käytössä, paitsi Ostajoulukuusi.fi:in käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa lisäarvopalvelun tuottamiseen. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Ostajoulukuusi.fi:in ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi perintään tai lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Ostajoulukuusi.fi:in tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Ostajoulukuusi.fi:n käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Ostajoulukuusi.fi salasanasuojatulla tietokoneella.