Rekisteriseloste

Ostajoukuusi.fi rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.
Laatimispäivä 21.5.2018

1. REKISTERINPITÄJÄ
Metsätila Kaski (Y-tunnus: 1268895-7)
Turkanrinne 73, 90660 Oulu

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Risto Kaski,  Sähköposti risto@ostajoulukuusi.fi

3. REKISTERIN NIMI
Ostajoulukuusi.fi:n asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilö tai yritys rekisteröityy Ostajoulukuusi.fi rekisteriin ostamalla joulukuusen verkkokaupastamme, ilmoittautumalla joulukuusen hakuretkelle, antamalla yhteystietonsa myyntipisteissämme tai muussa yhteydessä. Ostajoulukuusi.fi on oikeus käyttää rekisteröidyn tietoja palveluihin liittyvään tiedotukseen, palveluiden toteuttamiseen, ylläpitoon ja hoitoon. Lisäksi Ostajoulukuusi.fi:llä on oikeus käyttää rekisteröidyn tietoja markkinointiin, mikäli on saanut tähän rekisteröityneen luvan. Ostajoulukuusi.fi ei luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin. Rekisterin sähköpostiosoitteita hyödynnetään markkinoitaessa Ostajoulukuusi.fi palveluita erilaisilla digimarkkinoinnin työkaluilla.

5. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
• Yksityisasiakkaiden tiedot: Nimi, laskutus- ja toimitusosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
• Yritysasiakkaan tiedot: Yrityksen nimi, Y-tunnus, laskutus- ja toimitusosoite, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, sähköposti.
• Muu asiakastieto: alennukset, toimitukset, laskutus, reklamaatiot,

6. TIETOJEN LUOVUTUS
Rekisterin tiedot ovat ainoastaan Ostajoulukuusi.fi:n käytössä. Tietoja ei luovuteta Ostajoulukuusi.fi:in ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi perintään tai lainsäädännön velvoittaessa. Rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

7. REKISTERIN SUOJAUS
Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Ostajoulukuusi.fi:n käyttäjäoikeuksia. Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot katselmoidaan säännöllisesti ja tiedot poistetaan, kun niiden säilyttämiselle ei ole laillista käsittelyperustetta.
HetiL 29§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa omat tietonsa, vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta tai kieltää tietojensa luovuttaminen suoramainontaan tai muuhun suoramarkkinointiin. Rekisterin tiedot hävitetään rekisteröidyn pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista. Rekisteröidyn tulee tehdä haluamansa pyyntö sähköpostilla risto@ostajoulukuusi.fi.